Velkommen til FilmiskeVirkemidler.dk – analyse og produktion i undervisningen

Til materialet hører vejledningen Filmiske virkemidler – analyse og produktion i undervisningen (100 s.), som følger med ved første bestilling af FilmiskeVirkemidler.dk.

Se introfilmen og orienter dig i menupunktet ”Om materialet”. Resten af sitet kræver Uni∙Login. Send mail til grethe@gege.dk og få prøvelogin. Skriv dit UNI-login, navn og skole i mailen.
Dette undervisningsmateriale giver et dybdegående kendskab til brugen af de filmiske virkemidler i både filmproduktion og filmanalyse. Materialet tager udgangspunkt i elevoptagelser og de to danske kortfilm ”Beast” og ”Helium” og det kan anvendes differentieret på mellemtrin og i overbygningen i grundskolen - samt de gymnasiale uddannelser m.m.

Undervisningsmaterialet kan bestilles på gege.dk